ฟังอีกหลายเรื่องราว ความภาคภูมิใจของพนักงานโอสถสภา