มูลนิธิโอสถสภา Osotspafoundation [email protected]  
      โทร 02-351-1116 แฟกซ์ 02-351-1125