พ.ศ. 2456

จากประสิทธิผลของยากฤษณากลั่น นำสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของร้าน “เต๊กเฮงหยู” ที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็น จึงเขียนแนะนำให้ใช้ยากฤษณากลั่นในการรักษาโรคท้องร่วง ในพระราชนิพนธ์ “กันป่วย” นอกจากนั้นยังพระราชทานเข็มเสือป่า และทรงประทานนามสกุลให้แก่นายแป๊ะ อันเป็นมงคลอีกด้วยว่า “โอสถานุเคราะห์”