ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด
ข่าวล่าสุด

‘โอสถสภา’ ตั้งเป้าเพอร์ซันนัลแคร์เติบโต 4 พันล้าน ใน 4 ปี รุกชิงส่วนแบ่งตลาดทุกเซกเมนท์ ผสานจุดแข็ง โตแกร่งยกพอร์ต

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล เดินหน้ารุกตลาดต่อเนื่อง ใช้นวัตกรรมคิดค้นและต่อยอดจุดแข็งของแฟลกชิปแบรนด์ พร้อมขยายพอร์ตโฟลิโอสินค้าให้ครอบคลุมผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ เตรียมจัดเต็มกลยุทธ์การตลาด ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ตั้งเป้าผลิตภัณฑ์กลุ่มเพอร์ซันนัลแคร์เติบโต 4 พันล้าน ภายในปี 2570

04/04/2567
233
ข่าวล่าสุด

โอสถสภาคว้า 2 รางวัล Thailand’s Most Admired Company และ Thailand’s Most Admired Brand ตอกย้ำความเป็นองค์กรและแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นมากที่สุด

จากการประกาศผลสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ โอสถสภาติดอันดับองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคสูงสุดของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งโอสถสภาได้คะแนนสูงสุด ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การคิดค้นนวัตกรรม

28/03/2567
357

พลังเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

โอสถสภามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม แบ่งปันโอกาสทางเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืน 5 ด้าน
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
เป้าหมายในปี 2568
 • สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คู่ค้ารายย่อย 450 ราย
 • พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่น 500 ราย
 • คู่ค้ารายสำคัญได้รับการประเมินด้าน ESG 100%
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
เป้าหมายในปี 2568
 • ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตลง 40%
บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน
เป้าหมายในปี 2573
 • บรรจุภัณฑ์ทั้ง 100% ของโอสถสภาต้องสามารถนําไปรีไซเคิล ใช้ซ้ํา หรือย่อยสลายได้
สุขภาพและความเป็น
อยู่ที่ดีของผู้บริโภค
เป้าหมายในปี 2568
 • 100% ของเครื่องดื่มโอสถสภาจะมีน้ำตาลน้อยลง
 • 50% ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอมจะเป็นสูตรปราศจากน้ำตาล
การจัดการพลังงานและ
การบริหารการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายในปี 2568
 • ลดการใช้พลังงานในโรงงานลง 10%
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15%

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

เป้าหมายในปี 2568

 • สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คู่ค้ารายย่อย 450 ราย
 • พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่น 500 ราย
 • คู่ค้ารายสำคัญได้รับการประเมินด้าน ESG 100%

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายในปี 2568

 • ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตลง 40%

บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน

เป้าหมายในปี 2573

 • บรรจุภัณฑ์ทั้ง 100% ของโอสถสภาต้องสามารถนําไปรีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค

เป้าหมายในปี 2568

 • 100% ของเครื่องดื่มโอสถสภาจะมีน้ำตาลน้อยลง
 • 50% ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอมจะเป็นสูตรปราศจากน้ำตาล

การจัดการพลังงานและ การบริหารการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายในปี 2568

 • ลดการใช้พลังงานในโรงงานลง 10%
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์ของเรา