พ.ศ. 2492

โอสถสภาเต๊กเฮงหยู ขยายฝ่ายผลิตไปยังโรงงานย่านซอยหลังสวน โดยติดตั้งเครื่องจักรที่ ทันสมัยเพื่อรองรับการผลิตที่เติบโต อีกทั้งยังเป็นปีที่ได้จดทะเบียนบริษัท และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โอสถสภา (เต๊กเฮงหยู) จำกัด
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2492

แบรนด์ของเรา