พ.ศ. 2564

ฉลองครบรอบ 130 ปี
โอสถสภาอยู่เคียงข้างคนไทยด้วยความภาคภูมิใจ
และมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

แบรนด์ของเรา