พ.ศ. 2538

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น
“บริษัท โอสถสภา จำกัด” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

แบรนด์ของเรา