พ.ศ. 2554

ครบรอบ 120 ปี การดำเนินธุรกิจของโอสถสภา
เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการ ตอบแทนสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย ภายใต้ปรัชญาข้อปฏิบัติที่ยึดมั่น

“เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าตนเอง
คิดถึงน้ำใจของคนอื่นมากกว่าเงินตรา
มีความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
รักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของธุรกิจ”

แบรนด์ของเรา